PZG new-02

WEST POMERANIAN BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH

Oddział Zachodniopomorski

O projekcje “Migamy na Kaszubach!”

Celem projektu jest aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych słuchowo z 8 województw poprzez ich udział w ogólnopolskiej imprezie rekreacyjnej z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego, a także stymulowanie do aktywności i uczestnictwa w rekreacji, zajęciach sportowych i innych formach wypoczynku oraz zagwarantowanie tym osobom, na zasadzie równości z innymi obywatelami, udziału w tychże formach aktywności.

Termin realizacji zadania:

1.06.2023 r. – 31.10.2023 r.

Zasady rekrutacji:

Beneficjenci rekrutowani będą z terenu 8 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Planowana liczba uczestników imprezy to 150 osób niepełnosprawnych słuchowo.

Nabór uczestników imprezy prowadzony jest przez osoby działające w placówkach Oddziałów PZG z poszczególnych województw. Osoby chętne do wzięcia udziału winny legitymować się ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 1981, z 2022 r. poz. 558, 1700, 1812). O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń uczestników.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest do 8 września 2023 r.

Działania realizowane w ramach projektu:

W ramach zadania zostanie zorganizowana trzydniowa impreza rekreacyjna z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego. Będzie to IX edycja tego przedsięwzięcia, które corocznie realizujemy na rzecz środowiska osób z uszkodzeniami słuchu z okazji tego święta.

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w dniach od 22  do 24 września 2023 r. w miejscowości Wdzydze, w województwie pomorskim.

Więcej informacji, w tym szczegółowy plan imprezy, wkrótce na stornie internetowej oraz profilu Facebook.

Historia publikacji:

Projekt pt. „Migamy na Kaszubach!”, realizowany przez Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000220/16/D z dnia 22.05.2023 r.

Informacja

Spotkania klubowe w DK “Kontakty” otwarty we wtorki w godz. 16.00-19.00.

Dyżury tłumaczy języka migowego w Ośrodku OZ PZG przy al. Niepodległości 22, V piętro – będzie czynne w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątku w godz. 9.00-15.00
jeżeli to możliwe po uprzedzeniu SMS.

W sprawach pilnych
prosimy o kontakt:

Polski Związek Głuchych

Oddział Zachodniopomorski

70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8 (V piętro)

tel. +48 91 423 26 75, SMS +48 698 900 509, +48 607 307 334

email: biuro@pzg.szczecin.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000043245

Bank Millennium 65 1160 2202 0000 0000 2954 9617

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyszukiwarka słowa na naszej stronie

Po wpisaniu słowa do wyszukiwania naciśnij klawisz [ENTER] aby szukać

Skip to content