Multimedialny słownik języka migowego

Słownik powstał z projektu „Bezpieczni obywatele Świata Ciszy”