Życzenia świąteczne

Spotkanie edukacyjne w Koszalinie

Zapraszamy na spotkanie edukacyjne z Panią nadkom. Anną Sikora-Rychlik policjantką z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w dniu 10 grudnia 2016 r. (sobota) o godz. 15.00 w Terenowym Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Koszalinie przy ul. Gen. Andersa 24.

Spotkanie edukacyjne w Szczecinie

Zapraszamy na spotkanie edukacyjne z Panią nadkom. Anną Sikora-Rychlik policjantką z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w dniu 6 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 17.30 w Domu Kultury „Kontakty” OZ PZG w Szczecinie al. Woj. Polskiego 91/93.

Spotkanie edukacyjne w Wałczu

Zapraszamy na spotkanie edukacyjne z Panią nadkom. Anną Sikora-Rychlik policjantką z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w dniu 22 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 16.30 w Terenowym Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Wałczu w Wałczu przy ul. Okulickiego 32.

Spotkanie edukacyjne w Stargardzie

Zapraszamy na spotkanie edukacyjne z Panią nadkom. Anną Sikora-Rychlik policjantką z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w dniu 23 listopada 2016 r. (środa) o godz. 16.30 w Domu Kultury „Kolejarz” w Stargardzie ul. Szczecińska 17.

Warsztat z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Dnia 22 listopada 2016 r. o godz. 17.30 zapraszamy do sali klubowej DK „Kontakty” OZ PZG na warsztaty z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – prowadzący p. Bartosz Miazgowski. Tematy: Warsztaty podsumowujące zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dofinansowane … Czytaj dalej

Warsztat z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Dnia 15 listopada 2016 r. o godz. 17.30 zapraszamy do sali klubowej DK „Kontakty” OZ PZG na warsztaty z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – prowadzący p. Bartosz Miazgowski. Tematy: wypadki komunikacyjne, zatrucia czadem, odmrożenia. Dofinansowane ze środków Gminy … Czytaj dalej

Jubileusz 70 lat PZG

Polski Związek Głuchych to 70 lat tradycji i działań podej­mowanych przez głuchych na rzecz swojego środowiska. Korzenie Związku sięgają wieku XIX i działalności Ruchu Społecznego Głuchych w Polsce. PZG istnieje nieprzerwanie od 1946 roku, niezależnie do ustroju politycznego panu­jącego w naszym kraju. Od początku działalności Związku zajmujemy się wszystkimi obszarami życia głuchych. Nasza organizacja kieruje swoją działalność do osób niesłyszą­cych w każdym przedziale wiekowym, oferując pomoc dzieciom i ich rodzinom, młodzieży, osobom dorosłym i starszym. W Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Spo­łecznego Osób Dorosłych Polskiego Związku Głuchych osoby niesłyszące mogą otrzymać wsparcie we wszystkich swoich sprawach życiowych, dzięki pomocy pracowników i wolontariuszy posługujących się językiem migowym, potrafiących przełamać bariery komunikacji.