Pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dniu 6 lipca 2021 roku
w wieku 68 lat zmarła

Henryka Kurowska

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, dnia 10 lipca 2021 roku, o godz. 11.00 na cmentarzu Komunalnym w Wałczu oś. Dolne Miasto

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina,
Zarząd i pracownicy Polskiego Związku Głuchych Oddziału Zachodniopomorskiego w Szczecinie.