Plan zajęć w czerwcu

Plan zajęć w czerwcu 2021 r. w PZG

2.06.2021

12.00-15.00

Zajęcia z malarstwa w Domu Kultury “Kontakty” w Szczecinie.
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

8.06.2021

16.30

Spotkanie z Prawnikiem w Domu Kultury “Kontakty” w Szczecinie.
Dofinansowanie z PFRON.

9.06.2021

14.30

Zajęcia grupowe ruchowo-rytmiczne w Domu Kultury “Kontakty” w Szczecinie. Dofinansowanie z PFRON.

10.06.2021

13.00

Zwiedzanie Filharmonii Szczecińskiej, zbiórka przy wejściu (tylko osoby zapisane).

12.06.2021

8.00

Wycieczka jednodniowa do Dobrzycy do ogrodów. Zbiórka o 7.45 na parkingu autobusowym przy trasie Zamkowej naprzeciwko placu Solidarności. (Więcej informacji)

13.06.2021

17.00

Koncert w Filharmonii Szczecińskiej (tylko dla osób zapisanych)

16.06.2021

12.00-15.00

Zajęcia z malarstwa w Domu Kultury “Kontakty” w Szczecinie.
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

16.06.2021

13.30

Warsztaty z rękodzieła w Domu Kultury “Kontakty” w Szczecinie.
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

17.06.2021

14.00

Zajęcia z samoobrony w Domu Kultury “Kontakty” w Szczecinie.
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

22.06.2021

16.30

Spotkanie z Psychologiem w Domu Kultury “Kontakty” w Szczecinie. Dofinansowanie z PFRON

23.06.2021

13.30

Warsztaty z rękodzieła w Domu Kultury “Kontakty” w Szczecinie.
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

30.06.2021

14.00

Zajęcia z fizjoterapii w Domu Kultury “Kontakty” w Szczecinie. Dofinansowanie z PFRON