PZG new-02

WEST POMERANIAN BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH

Oddział Zachodniopomorski

Tytuł “Mecenasa Osób Niepełnosprawnych” dla naszej koleżanki

Z wielką radością przekazujemy informację o przyznaniu honorowego tytułu „Mecenasa Osób Niepełnosprawnych” za rok 2020 Pani Mai Kamińskiej-Kołota.

Kapituła Konkursowa opiniująca wnioski o nadanie tytułu wyraziła w ten sposób uznanie za wieloletnią działalność Pani Mai Kamińskiej-Kołota na rzecz poprawy jakości życia osób niesłyszących oraz Ich rodzin, a także aktywność w zakresie walki o prawa osób z niepełnosprawnościami.

Uroczysta laudacja Prezydenta Miasta Szczecin z okazji przyznania honorowego tytułu odbyła się na posiedzeniu sesji Rady Miasta Szczecin w dniu 15 grudnia 2020 r.

Pani Maja Kamińska-Kołota od dzieciństwa związana jest ze środowiskiem niesłyszących. Od 02 lipca 2001 r. zatrudniona w Polskim Związku Głuchych. Pracuje jako tłumacz i wykładowca języka migowego. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz środowiska osób z wadami słuchu zarówno w Szczecinie jak i w terenie. Od 2007 r. jest biegłym sądowym tłumaczem języka migowego.

Pani Maja Kamińska-Kołota obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych. Przez wiele lat angażowała się w prace różnych organów Stowarzyszenia Polski Związek Głuchych: w latach 2011-2016 pełniła funkcję Sekretarza Zarządu Oddziału. Od grudnia 2016 roku pełni również funkcję Sekretarza Rady Głównej Polskiego Związku Głuchych w Warszawie. Od najmłodszych lat – jako dziecko rodziców niesłyszących – walczyła o prawa osób niepełnosprawnych, pokazując ludziom sprawnym, na jakie bariery napotykają osoby żyjące w Świecie Ciszy. Tak jest do dziś.

Serdecznie gratulujemy Laureatce!

[Wideo sesje Rady Miasta Szczecin – 15.12.2020]

Tytuł „Mecenasa Osób Niepełnosprawnych” może być nadany osobom fizycznym, osobom prawnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz instytucjom nie posiadającym osobowości prawnej, które w sposób wyjątkowy przysłużyły się środowisku osób niepełnosprawnych. Honorowy tytuł „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” przyznawany jest w Szczecinie od 2009 roku.

Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się:

 • 2009 r.: Joanna Kałużna-Reimer – dziennikarka szczecińskiego oddziału TVP, realizująca programy związane z problematyką osób niepełnosprawnych;
 • 2010 r.: Elżbieta Linartowicz – pedagog, doradca zawodowy, działacz społeczny;
 • 2011 r.: Joanna Hryniuk – surdopedagog, edukator języka migowego i systemu komunikacji z osobami głuchoniewidomymi,;
 • 2012 r.: Jerzy Kałużny – tłumacz i wykładowca języka migowego, wieloletni działacz Polskiego Związku Głuchych;
 • 2013 r.: Andrzej Stecewicz – inicjator i realizator nowatorskich metod rehabilitacji dzieci z wadą słuchu;
 • 2014 r.: Barbara Jaskierska – autorka kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • 2015 r.: Alicja Zołotucho – prezes Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”
 • 2016 r.: Beata Andruszkiewicz – autorytet i osoba aktywnie działająca w dziedzinie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia społecznego i zawodowego; inicjatorka takich m.in. przedsięwzięć jak: „Miejski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2002 – 2015”, „Informator dla niepełnosprawnych mieszkańców Szczecina” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
 • 2017 r.: Beata Karlińska – prezes Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni.
 • 2018 r.: Justyna Markitoń – za działalność na rzecz poprawy jakości życia studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 • 2019 r.: Krzysztof Lechniak – instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, za działalność na rzecz zapewnienia osobom z niepełnosprawnością ruchową możliwie samodzielnego i niezależnego życia.

Informacja

Spotkania klubowe w DK “Kontakty” otwarty we wtorki w godz. 16.00-19.00.

Dyżury tłumaczy języka migowego w Ośrodku OZ PZG przy al. Niepodległości 22, V piętro – będzie czynne w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątku w godz. 9.00-15.00
jeżeli to możliwe po uprzedzeniu SMS.

W sprawach pilnych
prosimy o kontakt:

Polski Związek Głuchych

Oddział Zachodniopomorski

70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8 (V piętro)

tel. +48 91 423 26 75, SMS +48 698 900 509, +48 607 307 334

email: biuro@pzg.szczecin.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000043245

Bank Millennium 65 1160 2202 0000 0000 2954 9617

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyszukiwarka słowa na naszej stronie

Po wpisaniu słowa do wyszukiwania naciśnij klawisz [ENTER] aby szukać

Skip to content