O projekcie

Wsparcie psychologiczne osoby z wadą słuchu w dobie pandemii

Odtwórz wideo

Szanowni Państwo.

Informujemy o rozpoczęciu przez Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski z siedzibą przy al. Niepodległości 22/8 w Szczecinie realizacji projektu pt. „Wsparcie psychologiczne osoby z wadą słuchu w dobie pandemii.

Projekt ten realizowany będzie w okresie od 16.12.2020 r. do 30.06.2021 r. Projekt ten jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu i wsparcie możliwe do uzyskania

Celem projektu jest wsparcie psychologiczne osób z wadą słuchu w czasie pandemii Covid-19. 

W ramach projektu oferujemy profesjonalne wsparcie psychologiczne osobom niepełnosprawnym słuchowo. Zadanie realizowane jest w siedzibie Polskiego Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski przy al. Niepodległości 22/8.

Wsparcie może być również udzielone w sposób zdalny – online (osoba niepełnosprawna będzie mogła korzystać ze wsparcia w swoim domu). Połączenie z tłumaczem języka migowego i psychologiem odbywać się będzie wówczas za pomocą platformy webinar (spotkania). Tłumacz będzie przebywał przy al. Niepodległości 22/8, osoba korzystająca z pomocy u siebie w domu (bądź na życzenie w naszej siedzibie), psycholog natomiast we własnym gabinecie.

Zgłoszenia do projektu

Projekt jest kierowany do 20 osób zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, u których główną przyczyną niepełnosprawności są wady słuchu i mowy, zarówno kobiet jak i mężczyzn, bez względu na Ich wiek, stopień niepełnosprawności.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, sms, Messenger, Whatsapp, email lub przez telefon.

Potwierdzeniem zakwalifikowania do projektu będzie wypełniona karta beneficjenta.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Projekt „Wsparcie psychologiczne osoby z wadą słuchu w dobie pandemii”, realizowany przez Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000172/16/D z dnia 09 grudnia 2020 r.