O projekcie

Wsparcie psychologiczne osoby z wadą słuchu w dobie pandemii

Odtwórz wideo

Szanowni Państwo.

Informujemy o rozpoczęciu przez Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski z siedzibą przy al. Niepodległości 22/8 w Szczecinie realizacji projektu pt. „Wsparcie psychologiczne osoby z wadą słuchu w dobie pandemii.

Projekt ten realizowany będzie w okresie od 16.12.2020 r. do 30.06.2021 r. Projekt ten jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu i wsparcie możliwe do uzyskania

Celem projektu jest wsparcie psychologiczne osób z wadą słuchu w czasie pandemii Covid-19. 

W ramach projektu oferujemy profesjonalne wsparcie psychologiczne osobom niepełnosprawnym słuchowo. Zadanie realizowane jest w siedzibie Polskiego Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski przy al. Niepodległości 22/8.

Wsparcie może być również udzielone w sposób zdalny – online (osoba niepełnosprawna będzie mogła korzystać ze wsparcia w swoim domu). Połączenie z tłumaczem języka migowego i psychologiem odbywać się będzie wówczas za pomocą platformy webinar (spotkania). Tłumacz będzie przebywał przy al. Niepodległości 22/8, osoba korzystająca z pomocy u siebie w domu (bądź na życzenie w naszej siedzibie), psycholog natomiast we własnym gabinecie.

Zgłoszenia do projektu

Projekt jest kierowany do 20 osób zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, u których główną przyczyną niepełnosprawności są wady słuchu i mowy, zarówno kobiet jak i mężczyzn, bez względu na Ich wiek, stopień niepełnosprawności.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, sms, Messenger, Whatsapp, email lub przez telefon.

SMS

+48 698 900 509

WhatsApp (wideo)

Maja Kamińska-Kołota - Messenger (wideo)

Potwierdzeniem zakwalifikowania do projektu będzie wypełniona karta beneficjenta.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Projekt „Wsparcie psychologiczne osoby z wadą słuchu w dobie pandemii”, realizowany przez Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000172/16/D z dnia 09 grudnia 2020 r.