Pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

Alicja Maciejewska

Ostatnie pożegnanie przy grobie
w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 13.30.
Kwatera 12A, rząd 4, nr grobu 18 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina,
Zarząd i pracownicy Polskiego Związku Głuchych Oddziału Zachodniopomorskiego w Szczecinie.