Spotkanie z prawnikiem

Zapraszamy na wykład z prawnikiem w dniu 19.11.2019 r o godz. 17.30 w sali klubowej DK Kontakty.

Tematem spotkania: Sprawy spadkowe (testament, darowizna, dziedziczenie)

Projekt pt. „JESTEŚMY WŚRÓD WAS!”, realizowany przez Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000143/16/D z dnia 30.04.2019 r.

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.