PZG new-02

WEST POMERANIAN BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH

Oddział Zachodniopomorski

Informacja o klubie seniora

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu przez Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski realizacji zadania pn. „Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin”, tytuł: „WSPÓLNE DZIAŁANIE – KLUCZ DO SUKCESU!”

Zadanie realizowane będzie w okresie od 24 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.

Cel zadania i oferowane wsparcie

Zadanie polegać będzie na stworzeniu oferty zajęciowej, kierowanej do seniorów ze szczególnymi potrzebami i prowadzeniu działań przeciwdziałających samotności i wykluczeniu seniorów (w tym także niwelowanie skutków pandemii Covid-19) przez Klub Seniora działający przy Polskim Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski.

Głównym celem zadania będzie poprawa funkcjonowania osób starszych z niepełnosprawnościami – działania kierowane będą w szczególności do seniorów niesłyszących i słabo słyszących, ale również do innych osób, w tym seniorów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i seniorek po operacji onkologicznej piersi.

Cele zadania realizowane będą poprzez aktywizację społeczną seniorów i stworzenie różnorodnej oferty zajęciowej, odpowiadającej na specyficzne potrzeby grupy docelowej (osób niepełnosprawnych, osób niesłyszących i z innymi uszkodzeniami słuchu, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie); a także przeciwdziałanie Ich izolacji i samotności poprzez organizację różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego.

Seniorzy – mieszkańcy Miasta Szczecin – będą aktywizowani i integrowani poprzez szeroki wachlarz oferowanych działań (zajęcia o różnorodnej tematyce, w różnych dziedzinach: ekologii, malarstwa, florystyki, rekreacji, kosmetologii, itd.). Podnoszona będzie ich sprawność fizyczna i intelektualna, w tym także poprzez wyjazd integracyjny i zajęcia rekreacyjne. Znaczna część oferowanego wsparcia będzie miała na celu promocję zdrowia seniora; obejmie zarówno profilaktykę jak i efektywne formy poprawy stanu psychofizycznego członków Klubu. Bloki zajęciowe skonstruowano w taki sposób, aby zapewnić interdyscyplinarność i uwrażliwiać seniorów na tematykę różnych dziedzin wiedzy oraz pokazywać i uzmysławiać sposoby przenikania się i wpływu tych sfer na Ich życie codzienne.

Osoby chętne do wzięcia udziału w zadaniu zapraszamy do zapoznania się Regulaminem organizacyjnym Klubu Seniora i prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa.

Miejsce realizacji zadania

Spotkania i zajęcia realizowane będą w placówce Polskiego Związku Głuchych Oddziału Zachodniopomorskiego w Szczecinie przy al. Niepodległości 22/8 (V piętro), 70-412 Szczecin oraz w siedzibie Stowarzyszenia Amazonek „AGATA” przy ul. Mikołaja Kopernika 7, 70-241 Szczecin.

Zapraszamy do śledzenia strony www.pzg.szczecin.pl, na której umieszczane będą bieżące informacje o spotkaniach i zajęciach.

Szczegółowe informacje na temat projektu można również uzyskać w naszej siedzibie przy al. Niepodległości 22/8 (V piętro) w Szczecinie, pod numerem sms 698900509, telefonu 91 423 26 75, email: biuro@pzg.szczecin.pl oraz whatsapp, signal, duo: 698900509

Regulamin organizacyjny klubu seniora
Deklaracja przystąpienia do klubu seniora
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.

Informacja

Spotkania klubowe w DK “Kontakty” otwarty we wtorki w godz. 16.00-19.00.

Dyżury tłumaczy języka migowego w Ośrodku OZ PZG przy al. Niepodległości 22, V piętro – będzie czynne w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątku w godz. 9.00-15.00
jeżeli to możliwe po uprzedzeniu SMS.

W sprawach pilnych
prosimy o kontakt:

Polski Związek Głuchych

Oddział Zachodniopomorski

70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8 (V piętro)

tel. +48 91 423 26 75, SMS +48 698 900 509, +48 607 307 334

email: biuro@pzg.szczecin.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000043245

Bank Millennium 65 1160 2202 0000 0000 2954 9617

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyszukiwarka słowa na naszej stronie

Po wpisaniu słowa do wyszukiwania naciśnij klawisz [ENTER] aby szukać

Skip to content