PZG new-02

WEST POMERANIAN BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH

Oddział Zachodniopomorski

O projekcje

Klub Seniora
w Polskim Związku Głuchych
Oddział Zachodniopomorski

Szanowni Państwo.

Informujemy o rozpoczęciu przez Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski realizacji projektu pt. „Jesteśmy wśród Was! – Klub Seniora w Polskim Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski

Projekt ten realizowany będzie w okresie od 04.07.2021 r. do 31.12.2021 r. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miasta Szczecin.

Cel projektu i wsparcie możliwe do uzyskania

Klub ten będzie zapewniał warunki dla wszechstronnej aktywności, rozwijania pasji seniorów z uszkodzeniami słuchu. Realizowana będzie zróżnicowana oferta zajęć, a także prowadzone będą działania przeciwdziałające izolacji i wykluczeniu osób w wieku 60+ z jednoczesnymi wadami słuchu (w dużej mierze będących również skutkiem pandemii Covid-19). Głównym celem działania Klubu będzie poprawa funkcjonowania osób starszych-niesłyszących i słabosłyszących poprzez ich aktywizację społeczną i stworzenie różnorodnej oferty zajęciowej odpowiadającej na specyficzne potrzeby beneficjentów.

Klub Seniora będzie działał przy Polskim Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski, aI. Niepodległości 22/8 w Szczecinie, w dniach wtorek, środa czwartek w godz. 11.00-16.00.

W ramach działalności Klubu zostanie zorganizowany cykl wykładów z zakresu prozdrowotnej edukacji żywieniowej wraz z warsztatami zdrowego żywienia, chorób związanych z wiekiem, fizjoterapii, problematyki ekologicznej, a takie warsztatów z zakresu historii sztuki, malarstwa, rękodzieła, florystyki, gospodarowania domowym budżetem, z kosmetyki, równości oraz dyskryminacji. Organizowane będą różne formy zajęć rekreacyjnych, ćwiczeń pamięci, będzie zorganizowany również wyjazd jednodniowy.

Wszystkie warsztaty, wykłady oraz wyjścia będą tłumaczone na język migowy.

Miejsce realizacji zadania

Zajęcia realizowane będą w placówki Polskiego Związku Głuchych Oddziału Zachodniopomorskiego w Szczecinie przy al. Niepodległości 22/8 (V piętro), 70-412 Szczecin

Zapraszamy do śledzenia strony www.pzg.szczecin.pl, na której umieszczane będą bieżące informacje o spotkaniach i zajęciach.

Szczegółowe informacje na temat projektu można również uzyskać w naszej siedzibie przy al. Niepodległości 22/8 (V piętro) w Szczecinie, pod numerem sms, telefonu, email oraz whatsapp: 

Projekt pt. „JESTEŚMY WŚRÓD WAS! – Klub Seniora w Polskim Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski”, realizowany przez Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski, współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miasta Szczecin.

Informacja

Spotkania klubowe w DK “Kontakty” otwarty we wtorki w godz. 16.00-19.00.

Dyżury tłumaczy języka migowego w Ośrodku OZ PZG przy al. Niepodległości 22, V piętro – będzie czynne w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątku w godz. 9.00-15.00
jeżeli to możliwe po uprzedzeniu SMS.

W sprawach pilnych
prosimy o kontakt:

Polski Związek Głuchych

Oddział Zachodniopomorski

70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8 (V piętro)

tel. +48 91 423 26 75, SMS +48 698 900 509, +48 607 307 334

email: biuro@pzg.szczecin.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000043245

Bank Millennium 65 1160 2202 0000 0000 2954 9617

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyszukiwarka słowa na naszej stronie

Po wpisaniu słowa do wyszukiwania naciśnij klawisz [ENTER] aby szukać

Skip to content