PZG new-02

WEST POMERANIAN BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH

Oddział Zachodniopomorski

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – o projekcie

Informujemy, że w okresie od dnia 16 sierpnia 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. realizujemy zadanie publiczne pt. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością słuchową”, finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

W okresie realizacji zadania oferujemy indywidualne wsparcie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych – tłumaczy języka migowego, którzy będą nieść pomoc w życiu codziennym i załatwianiu wszelkich spraw życiowych. Usługi asystenckie realizowane będą przez 2 asystentów w comiesięcznym wymiarze czasu pracy 1 etatu. Wsparcie asystenta realizowane może być na terenie całego Miasta Szczecin.

Uwaga

Grupą docelową są osoby z niepełnosprawnością słuchową – osoby dorosłe, legitymujący się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), zamieszkujące teren Gminy Miasto Szczecin. Przed przystąpieniem do zadania wymagane jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa.

Docelowa liczba beneficjentów zadania to maksimum 15 osób niepełnosprawnych.

Osoby te nie mogą korzystać ze wsparcia asystenta osobistego w ramach innych zadań finansowanych ze środków publicznych, a także nie mogą korzystać z usług opiekuńczych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Dalsze informacje nt. zadania można uzyskać w – realizującym zadanie – Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Szczecinie, mieszącym się przy al. Niepodległości 22/8, 70-412 Szczecin.

Numer kontaktowy: 91 423 26 75, SMS 607 307 334, WhatsApp (wideo) 698 900 509.

 

Dofinansowanie (środki przekazane Polskiemu Związkowi Głuchych Oddział Zachodniopomorski)
15 240,00

Całkowita wartość programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021
960 000,00

Polska-02
Polska-03

Informacja

Spotkania klubowe w DK “Kontakty” otwarty we wtorki w godz. 16.00-19.00.

Dyżury tłumaczy języka migowego w Ośrodku OZ PZG przy al. Niepodległości 22, V piętro – będzie czynne w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątku w godz. 9.00-15.00
jeżeli to możliwe po uprzedzeniu SMS.

W sprawach pilnych
prosimy o kontakt:

Polski Związek Głuchych

Oddział Zachodniopomorski

70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8 (V piętro)

tel. +48 91 423 26 75, SMS +48 698 900 509, +48 607 307 334

email: biuro@pzg.szczecin.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000043245

Bank Millennium 65 1160 2202 0000 0000 2954 9617

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyszukiwarka słowa na naszej stronie

Po wpisaniu słowa do wyszukiwania naciśnij klawisz [ENTER] aby szukać

Skip to content