Spotkanie z psychologiem

Zapraszamy na spotkanie z Panią Psycholog w ramach projektu “Jesteśmy Wśród Was” dofinansowanego ze środków PFRON.

Temat?

“Co to jest resocjalizacja i cechy osobowości człowieka”

Kiedy?

Wtorek, 15 września 2020 r., godz. 17.00

Gdzie?

Sala Klubowa, Dom Kultury “Kontakty”,
Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski,
al. Niepodległości 22, V piętro, 70-412 Szczecin.

Projekt pt. „JESTEŚMY WŚRÓD WAS!”, realizowany przez Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000143/16/D z dnia 30.04.2019 r.

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.