Zajęcia Drums Live w Szczecinie [foto]

W dniu 27 lutego 2020 r. w ramach projektu “Jesteśmy Wśród Was” dofinansowanego ze środków PFRON odbyło się zajęcia Drums Live.

Projekt pt. „JESTEŚMY WŚRÓD WAS!”, realizowany przez Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000143/16/D z dnia 30.04.2019 r.

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.