Premier podpisał uchwałę programu „Dostępność Plus” (PJM)

W środę 8 sierpnia 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki podpisał uchwałę w sprawie programu Dostępność Plus.

Program Dostępność plus został przyjęty przez Rząd w połowie lipca.

Odtwórz wideo

Rząd zdecydował, że w latach 2018-2025 realizowany będzie program Dostępność plus. Program skierowany jest do wszystkich obywateli, a szczególnie do osób starszych i niepełnosprawnych.

Dzięki programowi budynki użyteczności publicznej (przejścia, parki, domy kultury, biblioteki, dworce, kościoły inne) będą bez barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych.

Nowo powstające budynki będą od razu spełniały warunki programu dostępności.

Wszystkie publiczne serwisy internetowe będą spełniać wymogi dostępności. Również usługi administracji publicznej będą dostępne dla wszystkich. Numer alarmowy 112 zostanie dostosowany do możliwości osób głuchych i słabo słyszących. Połowa czasu antenowego w telewizji publicznej będzie dostępna dla wszystkich (audio deskrypcja, napisy).

Placówki ochrony zdrowia staną się także bardziej przyjazne pacjentom ze szczególnymi potrzebami. W wielu miejscach będzie można skorzystać z pomocy asystenta osobistego czy np. tłumacza języka migowego.