Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.06.2018 zmarł w wieku 71 lat.

śp. Zygmunt Kozieł

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 5.07.2018 (czwartek) o godzinie 12.00 w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego odpoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina,
Zarząd i Pracownicy Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie.