Wystawa “Gdy w sercu kwitnie muzyka”

Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza na Wystawę Prac XIV Edycji Konkursu Plastycznego “Sztuka Osób Niepełnosprawnych” pt. “Gdy w sercu kwitnie muzyka” o 12.00 w 5 lutym 2018 r. w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Spotkanie przed filharmonia o godz. 11.50 i będzie tłumacz języka migowego.

Wystawa najlepszych prac konkursu “Sztuka Osób Niepełnosprawnych” ma charakter objazdowy i co miesiąc gości w innym województwie. Prace nagradzane w Konkursie prezentują różne techniki plastyczne: od rysunków wykonanych pastelami, poprzez grafiki, obrazy malowane farbami akrylowymi i olejnymi aż do bardzo skomplikowanych technik artystycznych takich jak: witraż, gobelin, kolaż, haft. Najważniejszą ideą konkursu jest ukazanie szerokiemu gronu odbiorców twórczości osób niepełnosprawnych, wyrażającej ich myśli, marzenia i spostrzeżenia, prowadzące do przełamywania stereotypów, z którymi zmaga się społeczność osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: ► www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/zaproszenie-na-wystawe-prac-konkursu-plastycznego-w-szczecinie/