Aktualności

Tłusty czwartek

Zapraszamy na tradycyjnego pączka w tłusty czwartek w dniu 20 lutego 2020 roku od godz. 17.00 do klubu Kontakty Polskiego Związku Głuchych Oddziału Zachodniopomorskiego al. Wojska Polskiego 91/93.

[Więcej…]

Informacja

W okresie wakacji od 2 lipca do 31 sierpnia 2018 r. spotkania klubowe w Szczecinie odbywać się będą we wtorki w dniach:
10.07, 24.07, 7.08, 21.08 w godz. 16:30 – 20:00.
Poza tym w siedzibie Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych przy al. Woj. Polskiego 91/93 w Szczecinie zajęcia z florystyki, zajęcia plastyczne, logopeda, punkt reedukacyjne są zawieszone. Dyżury tłumaczy języka migowego w Ośrodku OZ PZG przy al. Woj. Polskiego 91/93 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.oo-15.oo. W razie potrzeby tłumacz dostępny poza podanymi godzinami po uprzednim umówieniu.
Spotkania klubowe odbywać się będą w Domu Kultury “Kontakty” przy al. Woj. Polskiego 91/93 w Szczecinie we wtorki  w godz. 16.3o-20.oo. W siedzibie Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych przy al. Woj. Polskiego 91/93 w Szczecinie po wakacyjnej przerwie od września wznawiamy zajęcia:
  • pracownia plastyczna czynna od 3 października 2018 roku – środa, godz. 12.00, sala 4,
  • rękodzieła artystycznego i florystyki – wtorek, godz. 13.00, sala 4,
  • indywidualne zajęcia z logopedą – wtorek, godz. 16.00, sala 209 (po ustaleniu indywidualnego terminu)
Będą zajęcia reedukacyjne dla dzieci słyszących rodziców głuchych prowadzone przez wolontariuszy (po ustaleniu indywidualnego terminu). Dyżury tłumaczy języka migowego w Ośrodku OZ PZG przy al. Woj. Polskiego 91/93 – w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.3o-15.3o oraz we wtorki 12.oo-20.oo. W razie potrzeby tłumacz dostępny poza podanymi godzinami po uprzednim umówieniu.