Spotkanie edukacyjne w Wałczu

Zapraszamy na spotkanie edukacyjne z Panią nadkom. Anną Sikora-Rychlik policjantką z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w dniu 22 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 16.30 w Terenowym Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Wałczu w Wałczu przy ul. Okulickiego 32.

Zawody strzeleckie

Wałcz, 26 sierpnia 2016 r.