Szkoda, że Państwo tego nie widzieli – I Festiwal Twórczości Głuchych w Szczecinie

Radio Szczecin – Pożyteczni. Ponad 40 artystów z całej Polski zaprezentowało się podczas I Festiwalu Twórczości Głuchych w Szczecinie organizowanego w ramach projektu pn. „Otwarci na kulturę”, a realizowanego przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych. Warto podkreślić, że nie był to pokaz wytworów uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Festiwal Polskiego Związku Głuchych “Otwarci na Kulturę”

Radio Szczecin – Pożyteczni. Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych zaprasza na I Festiwal Twórczości Głuchych, który jest realizowany w ramach projektu pt. „Otwarci na Kulturę” dofinansowanego przez PFRON. Projekt ten obejmował przygotowanie i realizację cyklu ogólnopolskich warsztatów kulturalnych prowadzonych przez Głuchych artystów, a także realizację wspomnianego na wstępie festiwalu kulturalnego.

Warsztat graffiti

Szczecin, 16-18 września 2016 r.

Festiwal Polskiego Związku Głuchych “Otwarci na Kulturę” – I Edycja pt. “Historia, teraźniejszość, przyszłość”

Festiwal dotyczy wszelkich przejawów działalności artystycznej Głuchych i ich dziedzictwa kulturowego, jako że kultura ma charakter zbiorowego dobra, stanowi spuściznę dokonań człowieka na przestrzeni dziejów, które zostały przekazane następnym pokoleniom. Hasło przewodnie I edycji brzmi: „Historia, teraźniejszość, przyszłość”, stąd podczas festiwalu zaprezentowane będą m.in. prace już nieżyjących Głuchych. W ramach festiwalu odbywać się będą wystawy prac artystów Głuchych, projekcje filmów, występy grup artystycznych. We wspólne działania angażowane będą dzieci, młodzież oraz dorośli zarówno słyszący jak i niesłyszący.

Warsztat fotograficzny

Szczecin, 22-24 lipca 2016 r.

Warsztat malarski

Szczecin, 17-19 czerwca 2016 r.