Warsztaty z rękodzieła [foto]

W dniu 16 czerwca odbył się warsztaty z rękodzieła. Projekt pt. „JESTEŚMY WŚRÓD WAS!”, realizowany przez Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski, współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy nr ROPS/51/2021 z dnia 27.05.2021 r.

Fotorelacja spotkania z Prawnikiem

W dniu 8 czerwca odbyło się spotkanie z prawnikiem, omawiał o zmiany w prawie ruchu drogowego.