Numer powiadamiania Policji

Zmiana numerów powiadamiania Policji.

  • SMS 667 094 323
  • faks 91 82 18 003
  • email dyzurny@sc.policja.gov.pl