Informacje

OSOBY DOROSŁE:

Rewalidacja obejmująca trening słuchowy oraz ćwiczenia artykulacyjno-głosowe

Rehabilitacja społeczna realizowana przez specjalistów-tłumaczy języka migowego

 DZIECI I MŁODZIEŻY:

Terapia psychologiczna

Terapia logopedyczna

Fizjoterapia

Terapia pedagogiczna

Zajęcia integracji sensorycznej