Informacje

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-6″]

OSOBY DOROSŁE:

[bs_well size=”md”]Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne z zakresu posługiwania się językiem polskim wyrównujące niedobory  językowe[/bs_well]

[bs_well size=”md”]Grupowy trening prawno-obywatelski[/bs_well]

[bs_well size=”md”]Indywidualne poradnictwo prawne[/bs_well]

[bs_well size=”md”]Rewalidacja obejmująca trening słuchowy oraz ćwiczenia artykulacyjno-głosowe[/bs_well]

[bs_well size=”md”]Rehabilitacja społeczna realizowana przez specjalistów-tłumaczy języka migowego[/bs_well]

[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-6″]

 DZIECI I MŁODZIEŻY:

[bs_well size=”md”]Terapia psychologiczna[/bs_well]

[bs_well size=”md”]Terapia logopedyczna[/bs_well]

[bs_well size=”md”]Fizjoterapia[/bs_well]

[bs_well size=”md”]Terapia pedagogiczna[/bs_well]

[bs_well size=”md”]Zajęcia integracji sensorycznej[/bs_well]

[/bs_col]
[/bs_row]