Formularz zgłoszeniowy na Kurs PJM

Formularz zgłoszeniowy

na kurs polskiego języka migowego

Formularz zgłoszeniowy zostanie automatycznie przesłany mailem na adres pjm@pzg.szczecin.pl.

Polityka przetwarzania danych:

25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z przetwarzaniem Państwa danych.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski, z siedzibą przy al. Niepodległości 22/8, 70-412 Szczecin.

W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: biuro@pzg.szczecin.pl. Kontakt jest również możliwy drogą pisemną na wyżej wskazany adres.

Państwa dane przetwarzane będą na podstawie w/w rozporządzenia, wyłącznie w celu i w okresie przygotowania i realizacji szkoleń w zakresie języka migowego organizowanych przez Administratora, tj. Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski.

Każdy z Państwa ma prawo dostępu do:

  • treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator danych nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników szkoleń innym osobom lub instytucjom.

Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że ich przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.