PZG new-02

WEST POMERANIAN BRANCH OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE DEAF

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH

Oddział Zachodniopomorski

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Niesłyszącej

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 1.02.2023 r. realizujemy projekt pt. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Niesłyszącej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000214/16/D zawartej w dniu 9.05.2023 r. oraz środków Gminy Miasto Szczecin, na podstawie umowy nr WSS-I.22.2023.AG, CRU nr 22/0003274 z dnia 2.01.2023 r.

Projekt realizowany jest w okresie 01.02.2023 do 31.03.2024 r.

Cel i wsparcie jakie można uzyskać w ramach projektu

Celem projektu jest zwiększanie samodzielności osób z niepełnosprawnością słuchową (i niepełnosprawnościami współistniejącymi), wyrównywanie Ich szans w życiu codziennym, społecznym, zawodowym; przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, niwelowanie barier w komunikowaniu się poprzez realizację usług asystenckich na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Kto może wziąć udział w projekcie

Projekt jest kierowany do osób spełniających następujące warunki:

  • dorosłych osób z niepełnosprawnością słuchową, legitymujących się ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r..); główny nacisk kładziony jest na osoby nieposługujące się mową dźwiękową, głównie z głuchotą prelingwalną, dla których formą kontaktu z otoczeniem jest język migowy;
  • zamieszkujący teren województwa zachodniopomorskiego.

Wsparcie kierowane jest do osób u których schorzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym ogranicza zdolność do samodzielnej egzystencji, wymagających opieki i pomocy innej osoby, czy korzystania z systemu środowiskowego wsparcia, u których niepełnosprawność powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w czynnościach życiowych i aktywności społecznej.

UWAGA!!

Do projektu kierowane są osoby NIE KORZYSTAJĄCE ze wsparcia finansowanego przez PFRON, czy usług opiekuńczych. Liczba beneficjentów projektu jest ograniczona do 50 osób.

Kwalifikacja do uczestnictwa w projekcie odbywa się na zasadzie rozmowy wstępnej z potencjalnymi beneficjentami: przedstawienie założeń projektu, określenie przez organizatora warunków uczestnictwa w projekcie, określenia potrzeb beneficjenta w zakresie asystentury.

Dokumentem potwierdzającym zakwalifikowanie jest, każdorazowo, Karta Beneficjenta Ostatecznego Projektu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i ujęcie danych w aplikacji Ewidencja Godzin Wsparcia. Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie będą zobowiązane do dostarczenia kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jak się z nami skontaktować

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać:

  • pod numerem telefonu 91 423 26 75,
  • SMS/Whatsapp/Signal: 698 900 509, 607 307 334 na terenie Szczecina i Wałcza oraz ich okolicach,
  • SMS/Whatsapp: 513 533 210 na terenie Koszalina i okolice,
  • email: biuro@pzg.szczecin.pl,
  • osobiście w placówkach.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do placówek Oddziału:

  • Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących, 70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8 (5 piętro);
  • Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących, 75-626 Koszalin, ul. Gen. Andersa 24;
  • Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących, 78-600 Wałcz, ul. Okulickiego 32.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY CHĘTNE OSOBY!

Informacja

Spotkania klubowe w DK “Kontakty” otwarty we wtorki w godz. 16.00-19.00.

Dyżury tłumaczy języka migowego w Ośrodku OZ PZG przy al. Niepodległości 22, V piętro – będzie czynne w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątku w godz. 9.00-15.00
jeżeli to możliwe po uprzedzeniu SMS.

W sprawach pilnych
prosimy o kontakt:

Polski Związek Głuchych

Oddział Zachodniopomorski

70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8 (V piętro)

tel. +48 91 423 26 75, SMS +48 698 900 509, +48 607 307 334

email: biuro@pzg.szczecin.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000043245

Bank Millennium 65 1160 2202 0000 0000 2954 9617

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyszukiwarka słowa na naszej stronie

Po wpisaniu słowa do wyszukiwania naciśnij klawisz [ENTER] aby szukać

Skip to content