Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła

Uwaga! Członkowie Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie, obejmującego swoim zasięgiem mieszkańców powiatów: Miasto Szczecin, policki, goleniowski, pyrzycki, myśliborski, gryfiński, kamieński, Miasto Świnoujście, gryficki, wałecki, szczecinecki, drawski, stargardzki, łobeski, choszczeński!

Zarząd Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie, na podstawie par. 46 ust. 4 Statutu Polskiego Związku Głuchych, w związku z upływem kadencji władz Koła, zawiadamia że w dniu 23 października 2021 r. o godz. 11:00 (termin I) lub o godzinie 11.30 (termin II) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła. Zebranie odbędzie się w siedzibie Polskiego Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski, przy al. Niepodległości 22/8 (V piętro) w Szczecinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania,
 2. wybór Prezydium Walnego Zebrania Koła (przewodniczący i sekretarz),
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. przyjęcie Regulaminu Obrad,
 5. wybór Komisji Walnego Zebrania: mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej, wnioskowej,
 6. stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania – sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 7. sprawozdania: Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła za okres kadencji oraz realizacji uchwał i wniosków,
 8. dyskusja,
 9. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
 10. przedstawienie przez Komisję Wyborczą proponowanej listy kandydatów do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej Koła i delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału Zachodniopomorskiego PZG,
 11. dyskusja c.d. lub przerwa w obradach,
 12. ogłoszenie wyników wyborów – ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Koła Terenowego w Szczecinie,
 13. podjęcie uchwał,
 14. zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Walne zebranie członków Koła jest prawomocne w drugim terminie bez względu na ilość członków zwyczajnych biorących udział w zebraniu! Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji Polskiego Związku Głuchych.

Zebranie odbywa się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Proponowany Regulamin obrad: [Regulamin walne.pdf]

Informacja

Spotkania klubowe w DK “Kontakty” otwarty we wtorki w godz. 16.00-19.00.

Dyżury tłumaczy języka migowego w Ośrodku OZ PZG przy al. Niepodległości 22, V piętro – będzie czynne w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątku w godz. 9.00-15.00
jeżeli to możliwe po uprzedzeniu SMS.

W sprawach pilnych
prosimy o kontakt:

Polski Związek Głuchych

Oddział Zachodniopomorski

70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8 (V piętro)

tel. +48 91 423 26 75, SMS +48 698 900 509, +48 607 307 334

email: biuro@pzg.szczecin.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000043245

Bank Millennium 65 1160 2202 0000 0000 2954 9617

Polityka prywatności
Webmaster: Olgierd Koczorowski. PZG OZ © 1997-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyszukiwarka słowa na naszej stronie

Po wpisaniu słowa do wyszukiwania naciśnij klawisz [ENTER] aby szukać

Skip to content