Pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że zmarł dnia12 stycznia 2021 roku,
przeżył 82 lata

Henryk Araszkiewicz

Uroczystości pogrzebowe wraz z Mszą Świętą odbędą się w kaplicy na starym cmentarzu w Stargardzie przy ul. Kościuszki 80 w dniu 21 stycznia 2021 r. o godz. 10.00, pochowanie nastąpi po Mszy na starym cmentarzu o 11.00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina,
Zarząd i pracownicy Polskiego Związku Głuchych Oddziału Zachodniopomorskiego w Szczecinie.