Kampania społeczna ,,Mam prawo do informacji w PJM”

Polski Związek Głuchych rozpoczął kampanię społeczną, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zapewnienie dostępu do informacji i usług osobom głuchym. Wszyscy jesteśmy równi, nikt nie powinien być wykluczony. Dostępność dla osób głuchych oznacza powszechny dostęp do Polskiego Języka Migowego (PJM). Poprzez kampanię zwracamy uwagę, iż Polski Język Migowy umożliwia samodzielność i niezależność osób głuchych.

W ramach kampanii powstał spot, który swoim przekazem zwraca uwagę, iż osoby z niepełnosprawnością słuchu mają prawo do języka zrozumiałego dla siebie jako osoby ze szczególnymi potrzebami. Polski Język Migowy umożliwia
samodzielność i niezależność osób głuchych.

Kampania realizowana jest w ramach projektu ,,Fundusze Europejskie dla dostępności – Głusi” , który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcemy aby kampania trafiła do szerokiego grona odbiorców, dlatego prosimy o udostępnienie na waszych portalach społecznościowych oraz stronach www, spotu, który znajduje się w poniższych linkach.
Prosimy również o wykorzystywanie hasztagu #mamprawodoinformacjiwpjm.

Informacja o kampanii oraz spoty dostępne są na stronie:
www.pzg.org.pl/2020/11/mam-prawo-do-informacji-w-pjm