Od 10 października nowe obostrzenie

Od soboty 10.10.2020 w całym kraju będzie objęty strefą żółtą. Czerwoną strefą w województwie zachodniopomorskim będzie miasto Koszalin.

Jakie obostrzenia będą obowiązywać w żółtych strefach od 10 października?

 1. kongresy i targi mogą odbywać się na otwartej przestrzeni przy obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust. Jeśli odbywają się na przestrzeni zamkniętej – zajęta może być tylko połowa miejsc. W pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje też ograniczenie 1 osoba na 4 mkw.
 2. imprezy sportowe na stadionach, boiskach, stadninach, torach wyścigowych, basenach, siłowniach mogą odbywać się z udziałem 25 proc. publiczności. Osoby uczestniczące w wydarzeniach sportowych zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, a także dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu
 3. imprezy kulturalne mogą obywać się wyłącznie z udziałem 25 proc., publiczności. Jeżeli odbywają się na otwartej przestrzeni, na widowni może być udostępnione co drugie miejsce (w rzędach naprzemiennie). W przypadku braku wyznaczonych miejsc, widzowie i słuchacze muszą zachować 1,5 metrowy dystans oraz zasłaniać nos i usta. Ta zasada obowiązuje też podczas wydarzeń kulturalnych na otwartych obiektach sportowych. Podczas imprez kulturalnych w otwartej przestrzeni obowiązuje limit 100 osób oraz 1,5 dystans między uczestnikami. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
 4. w restauracjach i ogródkach obowiązuje dystans – 1 osoba ma 4 mkw. Klienci muszą też zakrywać nos i usta do czasu zajęcia miejsca przy stoliku. Obowiązek zasłaniania przez cały czas dotyczy też obsługi
 5. baseny i aquaparki – obowiązuje ograniczenie do 75 proc. obłożenia
 6. w wesołych miasteczkach, parkach rozrywki i rekreacji obowiązuje ograniczenie – 1 osoba na 10 mkw
 7. siłownie i kluby fitness – obowiązuje ograniczenie – 1 osoba na 7 mkw
 8. w kinach obowiązuje ograniczenie 25 proc. publiczności o obowiązek zachowania 1,5 odstępu oraz zasłaniania ust i nosa
 9. sanatoria działają bez zmian. Warunkiem rozpoczęcia turnusu jest negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 wykonanego najpóźniej 6 dni przed rozpoczęciem pobytu
 10. udział w zgromadzeniach możliwy jest tylko pod warunkiem, że liczba uczestników nie przekroczy 150 osób, wszyscy zachowują 1,5 metrowy dystans oraz zakrywają usta i oczy
 11. kościoły – podczas mszy, które odbywają się w kościele uczestnicy muszą zasłaniać nos i usta. W przypadku mszy na wolnym powietrzu mają wybór – zachowanie 1,5 dystansu lub noszenie maseczki
 12. wesela i uroczystości rodzinne: od 17 października obowiązywać będzie ograniczenie liczebności wesel i innych uroczystości rodzinnych do 75 osób nie licząc obsługi. Co ciekawe, na tego typu imprezach nie obowiązuje zasłanianie nosa i ust (choć jest zalecane)
 13. w przypadku innych imprez i spotkań (niezależnie od ich rodzaju) wprowadzono ograniczenie do 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest też obowiązek zakrywania ust i nosa
 14. transport zbiorowy: jak czytamy na stronie rządowej: Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi: 100 proc. liczby miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. Obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust
 15. noszenie masek (zasłanianie nosa i ust) wszędzie w przestrzeni publicznej
 16. podczas zakupów obowiązkowe jest noszenie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekowanie rąk
 17. obowiązuje całkowity zakaz działania dyskotek i klubów nocnych
 18. w salonach kosmetycznych, fryzjerskich i studiach tatuażu może przebywać tylko obsługa i aktualnie obsługiwani klienci

Jakie obostrzenia będą obowiązywać w czerwonych strefach od 10 października?

 1. zakaz organizowania kongresów i targów – zarówno w przestrzeni zamkniętej, jak i otwartej
 2. zakaz organizowania wydarzeń sportowych z udziałem publiczności na stadionach, boiskach, stadninach, torach wyścigowych, basenach i siłowniach
 3. zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych, zarówno w zamkniętych, jak i otwartych obiektach sportowych
 4. restauracjach i ogródkach obowiązuje konieczność zachowania dystansu – 1 osoba ma 4 mkw. Klienci muszą zakrywać nos i usta od momentu wejścia do lokalu do czasu zajęcia miejsca przy stoliku. Obowiązek zasłaniania przez cały czas dotyczy też obsługi. Lokale będą otwarte od godz. 6 do 22 (ograniczenia tego nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos a także jej dostarczaniu)
 5. baseny i aquaparki – obowiązuje ograniczenie w liczbie odwiedzających do 75 proc. maksymalnego obłożenia obiektu
 6. całkowity zakaz działania wesołych miasteczek, parków rozrywki i rekreacji
 7. siłownie i kluby fitness – obowiązuje ograniczenie – 1 osoba na 10 mkw.
 8. kinach obowiązuje ograniczenie 25 proc. publiczności o obowiązek zachowania 1,5 odstępu oraz zasłaniania ust i nosa
 9. korzystanie z sanatoriów i usług uzdrowisk a także rozpoczęcie rehabilitacji leczniczej jest możliwe pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego
 10. udział w zgromadzeniach możliwy jest tylko pod warunkiem, że liczba uczestników nie przekroczy 150 osób, wszyscy zachowują 1,5 metrowy dystans oraz zakrywają usta i nos
 11. kościoły – uczestnicy wydarzeń religijnych mogą wypełniać 50 proc. kościoła, muszą też zasłaniać nos i usta. W przypadku, gdy msza odbywa się na zewnątrz, obowiązuje 1,5 metrowy dystans i zakrywanie ust oraz nosa
 12. obowiązuje ograniczenie liczebności wesel i innych uroczystości rodzinnych do 50 osób nie licząc obsługi. Co ciekawe, na tego typu imprezach nie obowiązuje zasłanianie nosa i ust (choć jest zalecane)
 13. co do innych imprez i spotkań (niezależnie od ich rodzaju) – również obowiązuje ograniczenie liczebności do 50 osób nie licząc obsługi, istnieje też obowiązek zakrywania ust i nosa
 14. transport zbiorowy: w przypadku przewozów lokalnych, pasażerowie mogą zajmować do 50 proc. wszystkich dostępnych miejsc lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. Obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust
 15. zasłanianie nosa i ust jest obowiązkowe wszędzie w przestrzeni publicznej
 16. podczas zakupów obowiązkowe jest noszenie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekowanie rąk
 17. zakazane jest działanie dyskotek i klubów nocnych
 18. w salonach kosmetycznych, fryzjerskich i studiach tatuaży może przebywać tylko obsługa i aktualnie obsługiwani klienci.