Krajobraz Brodnicy Miejscem Głuchej Stanicy

"Krajobraz Brodnicy Miejscem Głuchej Stanicy"
festyn rekreacyjny
z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego 2020 r.

Projekt realizowany jest przez Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski. Działania projektowe kierowane są do osób niepełnosprawnych słuchowo zamieszkujących teren 5 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

W programie festynu liczne atrakcje: rozgrywki sportowe, zwiedzanie wraz z przewodnikiem oraz wspólna kolacja integracyjna dla osób z wadą słuchu – uczestników z 5 województw.

W ramach projektu organizujemy w dniach 25 do 27 września 2020 r. w Rytebłota, Resort&SPA sp. z o.o., Rytebłota 2, 87-305 Zbiczno, festyn rekreacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego pod hasłem „Krajobraz Brodnicy Miejscem Głuchej Stanicy”

Szczegółowe informacje i zapisy:

Dla członków Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych, w siedzibach Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących:

  • w Koszalinie przy ul. Andersa 24 (u koleżanki Katarzyny Kożuchowskiej);
  • w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 17 (u koleżanki Agnieszki Optacy);
  • w Szczecinie przy al. Niepodległości 22 (u kolegi Olgierda Koczorowskiego);
  • w Wałczu przy ul. Okulickiego 32.

Uwaga, zapisy od 21 lipca do 15 września 2020 r.

Uczestnicy imprezy będą zobowiązani do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie i dostarczenie kserokopii ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.