Urząd Miasta Szczecin zamknięty

Urząd miasta całkowicie zawiesza bezpośrednią obsługę mieszkańców. Nieliczne wyjątki i odłożone kary.

Bezpośrednia obsługa interesantów w urzędzie miasta zawieszona do odwołania. Od piątku 20 marca drzwi szczecińskiego magistratu będą zamknięte dla mieszkańców. Wszystkie dotychczas zarezerwowane wizyty zostały anulowane, a nowe nie będą umawiane.

Informacja została przekazana przez urząd miasta w czwartek po południu. „Niezbędne sprawy można załatwiać, korzystając z poczty, internetu i specjalnych urn” – zaleca magistrat.

Jak załatwić sprawę?

Wnioski i podania do urzędu można:

 1. Wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii krajowej 1, 70-456 Szczecin.
 2. Złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP.
 3. Wrzucać do specjalnie przygotowanych urn, które znajdują się:
  • przy wejściu do prawego skrzydła urzędu miasta na pl. Armii Krajowej 1,
  • przy wejściu do filii urzędu miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40.

Urny będą dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30. Wnioski należy wrzucać do urny w zaklejonych kopertach, które będą dostępne na stojakach obok. Znajdą się tam również wydruki najpopularniejszych formularzy oraz długopisy.

Na wnioskach należy podać dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Prosimy również, aby na kopercie „hasłowo” opisać rodzaj sprawy lub nazwę wydziału, do którego kierowany jest wniosek.

Do wniosków należy dołączać wymagane załączniki oraz (jeśli jest to wymagane) potwierdzenie opłaty. Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych spraw i niezbędnych dokumentów, a także numery kont dostępne są na stronie: eurzad.szczecin.pl/chapter_51018.asp.

Wizyty dotyczące zamówień publicznych (składanie lub otwarcia ofert, wadia itp.) rozpatrywane będą indywidualnie przez pracownika biura zamówień publicznych. Po przyjściu do urzędu miasta należy zgłosić cel wizyty („Zamówienia publiczne”) i poczekać na kontakt właściwego urzędnika.

Co jeszcze jest ważne?

 • nie będą nakładane kary pieniężne za niezarejestrowanie pojazdów w ciągu 30 dni,
 • wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • w sprawach wymagających złożenia oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (uznania ojcostwa, zapewnienie do ślubu) urząd miasta prosi o kontakt telefoniczny,
 • do magistratu będą wpuszczane (z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa) jedynie osoby, które zgłaszają zgon. Będą one obsługiwane w sali BOI bez wcześniejszego umawiania.

Źródło:  www.szczecin.pl, szczecin.wyborcza.pl/szczecin/

W sprawach pilnych z Urzędem Miasta można poprosić o tłumacza, by rozmawiali z Urzędem Miasta:

Maja Kamińska Kołota - Messenger (wideo)

Maja Kamińska Kołota - Whatsapp (wideo)

+48 532 597 433

Maja Kamińska Kołota - SMS

+48 532 597 433

Tłumacz 1 - SMS

+48 698 900 509

Tłumacz 2 - SMS

+48 607 307 334

Biuro Oddziału - faks

+48 91 422 82 86

Biuro Oddziału - e-mail

Prosimy uważajcie na siebie.