Stan epidemii

Od wczoraj (od 20 marca 2020 r.) mamy stan epidemii (wcześniej był stan zagrodzenia epidemicznego) to znaczy, że Minister Zdrowia ma nowe usprawnienia MOŻE (ale nie musi) wprowadzić zalecenia takie jak:

  1. ograniczyć poruszanie się w specjalnych strefach;
  2. nakazać zamykanie zakładu pracy;
  3. nakazać zrobienie procedur sanitarnych np. obowiązkowych szczepień;
  4. może kazać udostępnić nieruchomość lub samochody na potrzeby zwalczania epidemii.