Ułatwienia w świecie ciszy. Aplikacja 112 dla niesłyszących

KRONIKA, TVP3, 12 stycznia 2020 r.
Aplikacja 112 dla głuchoniemych już dostępna. Ministerstwo zakończyło fazę testową i przechodzi do wdrażania systemu. Cel aplikacji – zapewnienie zgłoszeń alarmowych bez konieczności używania komunikacji głosowej. Aplikacja została wybrana w konkursie zorganizowanym przez MSWiA oraz Polski Związek Głuchych.