Już jest aplikacja Alarm 112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakończyło fazę testów aplikacji Alarm 112 i informuje, że aplikacja mobilna Alarm 112 została wdrożona i można już pobrać z Google Sklep na Androida

Po zainstalowaniu należy się zarejestrować – po rejestracji otrzyma się potwierdzenie SMSem.

Aplikacja na iOS będzie dostępna od około 20 stycznia 2020.

Osobom biorącym w testach MSWiA pragnę serdecznie podziękować za współpracę. Aplikacja testowa nie działa, dlatego uczestnicy testów muszą pobrać na nowo Alarm112 i się zarejestrować.

Co to jest aplikacja Alarm 112?

Celem aplikacji mobilnej jest zapewnienie możliwości przekazywanie zgłoszeń alarmowych na numer alarmowy 112 bez konieczności używania komunikacji głosowej, co powoduje że rozwiązanie jest również przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Przy pomocy aplikacji użytkownik ma możliwość wykonania zgłoszenia alarmowego z terenu Polski o zaistnieniu zagrożenia: życia, zdrowia, bezpieczeństwa, mienia, środowiska naturalnego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zgłoszenia tworzy się poprzez wybór właściwej kategorii zdarzeń alarmowych kierowanych następnie do Policji, Straży Pożarnej oraz Ratownictwa Medycznego przy użyciu piktogramów. Istotnym elementem zgłoszenia jest określenie miejsce zdarzenia, co można uczynić na kilka sposobów. Dodatkowo aplikacja przewiduje możliwość komunikacji dwustronnej z operatorem numerów alarmowych przy użyciu SMS.

Aplikacja przeznaczona jest dla osób przebywających na terenie Polski.

W celu uzyskania funkcjonalności wysyłania zgłoszeń alarmowych użytkownik musi dokonać akceptacji regulaminu oraz polityki prywatności, a następnie przeprowadzić rejestrację podając poniższe dane:

  • imię i nazwisko
  • PESEL
  • adres e-mail
  • nr telefonu