Spotkanie Wigilijne

Spotkanie wigilijne

Zapraszamy członków Koła OZ PZG w Szczecinie na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się w dniach 11 i 12 grudnia 2019 r. o godz. 17.00.

Zapisy w pok. 103 w siedzibie Polskiego Związku Głuchych Oddziale Zachodniopomorskim
przy al. Wojska Polskiego 91/93 w Szczecinie.

Spotkanie wigilijne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecinoraz środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanychza pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.