Rękodzieło w Klubie Seniora [foto]

Seniorzy w Klubie Seniora przygotowują się do świąt. Szyją ręcznie zabawki z filcu, robią kwiatki i ozdoby świąteczne

Zadanie „Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie klubów seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy  Miasto Szczecin” jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Zadanie pt. “Klub Seniora 60+” jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.