Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 26.10.2019 r. w wieku 79 lat zmarła

Hanna Koczorowska

Pogrzeb odbędzie się w dniu 31.10.2019 r.
o godz. 14.00 na cmentarzu Osobowickim
we Wrocławiu.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina,
Zarząd i pracownicy Polskiego Związku Głuchych Oddziału Zachodniopomorskiego w Szczecinie.