Uwaga – Klub Seniora

W dniach 18, 19 i 20 września 2019 r. Klub Seniora będzie nieczynny.

Zadanie „Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie klubów seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy  Miasto Szczecin” jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Zadanie pt. “Klub Seniora 60+” jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.