Zmarł nasz członek

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 16.08.2019 r. w wieku 87 lat zmarł

Czesław Warchałowski

Pogrzeb odbędzie się 16.09.2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 na cmentarzu
Alfer Dom-Friedhof, ul. Liesenstrasse 8, Berlin.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina,
Zarząd i pracownicy Polskiego Związku Głuchych Oddziału Zachodniopomorskiego w Szczecinie.