Test PJM z poziomu A1

Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie w ubiegłym tygodniu opublikowało test polskiego języka migowego dostosowany do wcześniej opracowanych materiałów dydaktycznych do poziomu kształcenia PJM na poziomie podstawowym ogólnym A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Test jest narzędziem do ewaluacji dla wszystkich, którzy niedawno rozpoczęli przygodę z nauką polskiego języka migowego. Jego celem i wartością jest możliwość ewaluacji poczynionych postępów w nauce PJM i komunikacji wizualno-przestrzennej. Test składa się z 12 zadań językowych, które łącznie zawierają ponad 60 filmów.

Zapraszamy do testu: