Już można składać wnioski “Aktywny Samorząd 2019” (PJM)

Co to jest „Aktywny Samorząd 2019”?

„Aktywny Samorząd 2019” to jest pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który ma wspierać finansowo osoby niepełnosprawne. Pomoc może dotyczyć finansowania zakupu, szkoleń, kursu prawa jazdy, opieki i studiów. Program “Aktywny Samorząd” istnieje od roku 2012, a tym roku 2019 pojawiły się nowe formy pomocy, w tym na zakup sprzętu i kurs prawa jazdy.

Odtwórz wideo

Czy jest dofinansowanie dla osób niesłyszących?

Tak. W programie jest wiele różnych punktów dla poszczególnych osób. Podajemy punkty dla niesłyszących:

 • Moduł I, obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
   (np. kurs prawa jazdy B, dojazdy na kurs i tłumacz j.mig.)
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (np. zakup kamery cofania, sygnalizacji pogotowia itp.).
 • Moduł I, obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (np. zakup laptopa, tablet, komórki, komputera lub oprogramowania);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (np. szkolenie obsługi komputera, oprogramowanie Photoshop itp.).
 • Moduł I, obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (np. opłaty za przedszkole, opieka nad chorą matkę itp.).
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (np. opłaty za studia).

Czy każdy niesłyszący może skorzystać?

Nie. Z pomocy korzystają osoby niesłyszące posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wada słuchu powyżej 70 dB, oraz są w wieku aktywności zawodowej. W niektórych punktach mogą skorzystać osoby do lat 18.

MOPR lub PCPR będzie sprawdzał, czy nie korzystało się ze szkolenia lub zakupu sprzętu dofinansowanego przez PFRON przez 5 lat.

Gdzie i kiedy można załatwić?

W MOPR, MOPS, PCPR – zależy od miejsca zamieszkania. Wnioski można składać w większości powiatów od 15 maja, a w niektórych od 1 czerwca lub wcześniej, zależy od powiatu. Zakończenie przyjmowania wniosków 31 sierpnia 2019 r.

Jakie wnioski, zaświadczenie itp.?

Wnioski są na stronie MOPR/PCPR (zależy od miejsca  zamieszkania), dochód gospodarstwa, zaświadczenie od laryngologa ze wada słuchu powyżej 70 dB, zaświadczenie z zakładu pracy (osoby pracujące) i inne (wszystkie formularze znajdują się na stronie MOPR/PCPR).

Czy w każdym mieście lub powiecie mają takie same warunki i kwoty przyznania?

Nie. Każde miasto lub powiat sami ustalają warunki i kwotę przyznania.

UWAGA!

Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania się środków finansowych w danym MOPR lub PCPR.

Każdy członek PZG może uzyskać informacje.

Tel.: 91 423 26 75, SMS: 532 597 433, email: sekretariat@pzg.szczecin.pl, skype: sekrietariat93 i w siedzibie PZG OZ.