Spotkanie wielkanocne w Klubie Seniora

Spotkanie odbył się w Klubie Seniora Polskiego Związku Głuchych Oddziału Zachodniopomorskiego w Szczecinie w dniu 18 kwietnia 2019 r.

Zadanie „Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie klubów seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy  Miasto Szczecin” jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Zadanie pt. “Klub Seniora 60+” jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.