Terminy na Kurs Języka Migowego I/2019

Terminy na Kurs Języka Migowego

Informujemy o rozpoczęciu naboru na Kurs Języka Migowego na poziomie elementarnym, średnio-zaawansowanym i zaawansowany.
Rozpoczęcie zajęć – 7 marca 2019 r.,
a zakończenie – 27 czerwca 2019 r.

Planowane terminy spotkań:

poziom elementarny:

 

poziom średnio-zaawansowany:

 

poziom zaawansowany:

Zajęcia będą odbywały się w czwartki od 17.00-20.00 lub w weekendy od 9.30 do 12.30, w budynku Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku  Głuchych w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 91/93. Chętnych zapraszamy do zapisów drogą elektroniczną [formularz zgłoszeniowy] lub tel.: 91 423 26 75.

Koszt kursu na jednego uczestnika
wynosi 700,00 zł.
Dofinansowanie nawet do 90% kosztów kursu.

Celem kursu jest:

 • Poznanie podstaw problematyki środowiska dorosłych niesłyszących.
 • Poznanie podstaw wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z niesłyszącymi.
 • Nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi.
 • Opanowanie ok. 400 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz techniki ich używania zgodnie z zasadami zarówno Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Językowo Miganego (SJM).
 • Przygotowanie do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i materiałów multimedialnych.
 • Możliwość otrzymania certyfikatu tłumacza języka migowego z Centrum Edukacji Języka Migowego w Warszawie (po ukończeniu 3 kursów).
 • Bezpośredni kontakt z osobami niesłyszącymi.
 • Naukę z lektorem Głuchym.
 • Zaświadczenie o ukończenia kursu.

Kurs na poziomie elementarnym (I stopień) obejmuje:

 • 400 znaków,
 • 60 godzin dydaktycznych,
 • materiały dydaktyczne – podręcznik, 
 • egzamin,
 • zaświadczenie ukończenia kursu z oceną z egzaminu.

Harmonogram kursu – poziom elementarny (I stopień):

Znaki polskich liter • Znaki liczbowe • Wchodzimy do świata ciszy • Pierwszy kontakt • Zatrudnienie i praca • Seans filmowy • Dom, rodzina, czas • Edukacja, kultura, sport, wypoczynek • Zdrowie • W urzędzie • Rachuba czasu • Powtórzenie materiału z zakresu kursu • Egzamin 


Kurs na poziomie średnio-zaawansowanym (II stopień) obejmuje:

 • 400 znaków,
 • 60 godzin dydaktycznych,
 • materiały dydaktyczne – podręcznik, 
 • egzamin,
 • zaświadczenie ukończenia kursu z oceną z egzaminu.

Harmonogram kursu – poziom średnio-zaawansowanym (II stopień)

Powtórzenie materiału z kursu na poziomie elementarnym • Zatrudnienie i praca • Edukacja • Zdrowie • Dom i rodzina • Seans filmowy • Urzędy i instytucje • Podróże, wypoczynek, kultura, sport • Powtórzenie daktylografii ideografii • Powtórzenie materiału z zakresu kursu • Egzamin 


Kurs na poziomie zaawansowanym (III stopień) obejmuje:

 • 400 znaków,
 • 60 godzin dydaktycznych,
 • materiały dydaktyczne – podręcznik, 
 • egzamin,
 • zaświadczenie ukończenia kursu z oceną z egzaminu.

Harmonogram kursu – poziom zaawansowanym (III stopień)

Powtórzenie materiału z kursu na poziomie elementarnym i średnio-zaawansowanym • W szkole • Higiena i części ciała • Zdrowie • Odzież i kolory • Seans filmowy • Żywność i sprzęt kuchenny • Zawody • Prawo • Ćwiczenia z zakresu tłumaczenia tekstów pisanych na język migowy • Powtórzenie materiału z zakresu kursu • Egzamin 

UWAGA!!!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. Nr 0, poz. 687) informujemy, że osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośrednio kontakt z osobą uprawnioną mogą składać wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do właściwego wg miejsca zamieszkania Oddziału PFRON.
PEŁNE INFORMACJE NA STRONIE ►

Wzory wniosków o dofinansowanie określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. z 2012 r., poz. 687).

Wzór wniosku osoby uprawnionej o dofinansowanie

Wzór wniosku członka rodziny osoby uprawnionej o dofinansowanie

Wzór wniosku osoby mającej stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną o dofinansowanie

Serdecznie zapraszamy