Aktywny – bezpieczny senior

28 listopada 2018 r. wzięliśmy udział w debacie „Aktywny – bezpieczny senior” zorganizowaną przez stowarzyszenie SOS dla Rodziny oraz Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

Debata była poświęcona seniorom, żeby się nie dali oszukać.  Wyświetlone były spoty przestrzegające przed oszustami. Cała debata była tłumaczona na język migowy.

Warto obejrzeć spot z PJM