Zmarła długoletnia członkini

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 23.10.2018 zmarła
nasza długoletnia członkini

Nie umiera ten, kto trwa
w pamięci i sercach naszych
C. K. Norwid

Anna Fiszer

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 26.10.2018 r.
o godzinie 12.15 w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym
w Szczecinie w Nawie Bocznej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina,
Zarząd i pracownicy Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych
w Szczecinie.