Informacja w sprawie danych osobowych

Szanowni Członkowie Polskiego Związku Głuchych Oddziału Zachodniopomorskiego.

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 1016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie  z Rozporządzeniem w  celu kierowania do Państwa oferty stowarzyszenia w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Państwa dane osobowe są przechowywane aż do czasu wygaśnięcia członkostwa.  Państwa dane są przekazywane wyłącznie podmiotom wykonującym usługi pocztowe  na potrzeby realizacji Państwa praw i obowiązków wynikających z członkostwa.

Każdy z Państwa ma prawo dostępu do:

  • treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, że ich przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia .

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych.

W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem  e-mail: biuro@pzg.szczecin.pl

Tutaj można czytać: Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych