Zmarł nasz członek Koła Terenowego w Szczecinie

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.01.2018 zmarł w wieku 78 lat.

śp. Stanisław Kaniewski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 26.01.2018 o godzinie 13.15 w Nawie Bocznej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego odpoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina,
Zarząd i Pracownicy Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie.