Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 31 października 2017 r. zmarła

śp. Honorata Boreysza

długoletnia członkini Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we  wtorek 7 listopada 2017 r., o godz. 12
w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, przy ul. Ku Słońcu 125 A.

Rodzina, Zarząd i Pracownicy Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie.

Rodzina prosi o nie składanie kondolencji.