Zachodniopomorski Konwent Regionalny

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w Zachodniopomorskim Konwencie Regionalnym.

Konwenty Regionalne odbywają się w kilkunastu miastach całej Polski jako wydarzenia przygotowujące do III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.
Podczas Kongresu będziemy dyskutować o nowym systemie wsparcia, będziemy wypracowywać priorytety dla Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i założenia dla nowych ustaw.

Zdając sobie sprawę, że nie każdy będzie miał możliwość przyjechać do Warszawy, aby wziąć udział w Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami zapraszamy Państwa do udziału w tych regionalnych spotkaniach. Konwenty Regionalne będą okazją do zgłoszenia swojej propozycji, dotyczącej powyższych kwestii jak będą również okazją do spotkania, wymiany poglądów oraz wypracowywania wspólnych postulatów.

Zachodniopomorski Konwent Regionalny odbędzie się 11 października 2017 r. w Szczecinie, w auli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Matejki 22.

Program Zachodniopomorskiego Konwentu Regionalnego:

11:00-11:15Otwarcie Zachodniopomorskiego Konwentu Regionalnego.
Wprowadzenie w tematykę Konwentu Regionalnego oraz III Kongresu
Osób z Niepełnosprawnościami
11:15-12:00Nowy system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami -
opracowanie priorytetów dla Strategii na rzecz osób
z niepełnosprawnościami oraz założeń dla ustaw wdrażających nowy
system wsparcia
12:00-13:00System orzekania o niepełnosprawności
13:00-14:00Dyskusja na wszelkie tematy zgłaszane przez uczestników Konwentu
Regionalnego.

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się.
Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego.

Osoby zainteresowane pójściem na konwent proszę o zgłaszanie się do siedziby Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych pok. 107 lub email: sekretariat@pzg.szczecin.pl. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia do 4.10.2017 r.