Zmarł śp. Edward Kokot

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 lutego 2017 r. zmarł śp. Edward Kokot.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w  poniedziałek 27 lutego 2017 r. o godz, 14 w kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A. Po mszy odprowadzenie na miejsce spoczynku.

Rodzina, Zarząd i pracownicy Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie.